בעלים: Sun Clal

גודל: 12MWp

מיקום: נגב

שנת הקמה: 2012-2013

מאפיינים:

באתר זה יושמה מערכת עגינה ונשיאה ייחודית לפנלים, אשר תוכננה ובוצעה ללא התחברות ישירה לגג הלולים, במטרה לשמור על הפרדה מוחלטת בין הלול לבין המתקן הסולארי.

העבודות בוצעו תחת נהלי ביו-סקיוריטי מחמירים.

חזרה לפרוייקטים נבחרים