בעלים: EDF

גודל: 60MWp

מיקום: משאבי שדה

שנת הקמה: 2017-2018

מהלך ההקמה כלל:

  • תיאום מול חברת החשמל ותכנון מפורט של כלל מערכות האנרגיה, בקרה והגנות והנדסה אזרחית.
  • ביצוע כלל עבודות הבניה, כולל הקמת מבני תחמ”ש, חצר מיתוג ועבודות פיתוח.
  • ביצוע כלל עבודות האנרגיה והחשמל: מתח עליון וגבוה ומתח נמוך בתחמ”ש
  • ביצוע מערכות מתח נמוך מאוד: מערכת אבטחה ותקשורת, SCADA
  • חיבור התחמ”ש 161KV , הכנסה לניצול ומסירה לחברת החשמל לישראל
  • תחזוקה ותפעול האתר
חזרה לפרוייקטים נבחרים