כתובת החברה

רחוב בזלת 6 ת.ד. 12446
אזו”ת צור יגאל

משרד

טל: 0747-368770
office@el-mor-re.com

הנהלת חשבונות

טל: 0747-031652

חטיבת שירות ואחזקה

טל: 0747-368394
Service-Maintenance@el-mor-re.com

גיוס ומשאבי אנוש

HR@el-mor-re.com