חטיבת שירות ואחזקה

טל: 0747-943990
מייל: odeliab@el-mor-re.com

הנהלת חשבונות

טל: 0747-031652

משרד

טל: 0747-031650
מייל: office@el-mor-re.com

כתובת החברה

רחוב בזלת 14 ת.ד. 12446
אזו”ת צור יגאל
מייל: office@el-mor-re.com

גיוס ומשאבי אנוש

מייל: HR@el-mor-re.com