חטיבת שירות ואחזקה

טל: 0747-031654
מייל: liorb@el-mor-re.com

הנהלת חשבונות

טל: 0747-031652
מייל: kineretr@el-mor-re.com

משרד

טל: 0747-031650
מייל: office@el-mor-re.com

כתובת החברה

רחוב בזלת 14 ת.ד. 12446
אזו”ת צור יגאל
מייל: office@el-mor-re.com